دوست داشتم لذت خوندن این شعر رو با من شریک باشید.

 سوالاتی که باید پاسخ داده شوند.

1- علل عقب ماندگی ملت ما و سهم دین در این مسئله

2- حدود دخالت دین در زندگی فرد 

3- ارمغان دین برای ملت ها

4- نقص ها و مشکلات کشور های پیشرفته و لیبرال


ادامه مطلب
+   پنجشنبه ششم شهریور 1393 1:6 Mah:D  | 

روزی 4 ساعت کافیه، ولی خودتون هم می دونین زیاده!!

ولی من ازفردا شروع می کنم.

دعا یادتون نره.

 

+ من که زبونم مو در اورد بس که گفتم پست بذارید. بله، با خود شمام. عادت کردید به پست نذاشتن ها!!

++ اگه کسی احساس می کنه که باید من رو نصیحت کنه من خوش حال می شم بشنوم. 

حالا در مورد انتخاب رشته ارشد هم باشه من خوش حال تر می شم.

+   دوشنبه سوم شهریور 1393 23:48 Mah:D  | 

این را هم بگویم که یک اصلی در زندگی من حاکم است و آن این است که اگر مشکلات حل هم نشوند حد اقل من قدمی در حلشان برداشته باشم، بستری برای حلش ایجاد شود، اگر من شروع نکنم که اوضاع همیشه همین می ماند. به قول آن ضرب المثل چینی که کوه را کسی که جابه جا کرد از سنگریزه ها شروع کرد. یا به قول سعدی، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، مراد اگر نیابم به حد وسع بکوشم
خوشبختانه هم لایکلف الله نفسا الا وسعها

--

+چقدر شبیه بیانات شد. :دی

+اهوازم. فردا یا پس فردا حرکت می کنیم سمت تهران

 

+   جمعه سی و یکم مرداد 1393 2:39 Mah:D  |